Yeşil Düşün

ATIKSU ARITMA TESİSİ« GERİ DÖN

3130469 numaralı Tübitak TEYDEB 1501 Ar-Ge Projesi kapsamında  Marmarabirlik Entegre Tesislerinden kaynaklanan endüstriyel nitelikli atıksuların arıtılması amacıyla atıksu arıtma tesisi kurulmuştur.

 

Ayrıca Bağlı Kooperatiflerimizde Kalkınma Ajansı hibe destekleriyle endüstriyel atıksu arıtma tesisleri kurulmuştur.

 

Atıksu arıtma tesisleri, know-how’ lar içermekte olup, şirketimizce işletilmektedir.