Yeşil Düşün

PROJE DANIŞMANLIĞI« GERİ DÖN

MARZEY, Proje danışmanlığı konusunda aşağıdaki hizmetleri vermektedir;

Tübitak Ar-Ge, Kalkınma Ajansı, Kırsal Kalkınma, IPARD, TKDK, IPA vb. devlet destekli hibe projelerinde;

Kurulu tesislerin ihtiyaç ve fikirleri doğrultusunda; hibe programlarının araştırılması ve uygun program öncelik sekörlerine göre proje yazılması,

Projelerin onayından sonraki süreçte yapılacak proje uygulama danışmanlığı yapılması,


Hibe programların kapsamı doğrultusunda; ilerleme raporlarının, ara raporların ve nihai raporların hazırlanması.