Yeşil Düşün

ÇEVRE DANIŞMANLIK « GERİ DÖN

Firmamız Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında; yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2 Listelerinde yer alan firmalara Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ ndan aldığımız Çevre Danışmanlık Yeterlik Belge’ miz kapsamında Çevre Danışmanlık hizmetleri vermektedir:- Çevre mevzuatı kapsamında alınması gereken GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ ve ÇEVRE İZİN ve LİSANS larını almak, güncellemek,

- EK-1 Tesislerde AYDA 2 GÜN, Ek-2 Tesislerde AYDA 1 GÜN ÇEVRE GÖREVLİSİ ni görevlendirmek,

- Bakanlık ya da İl Müdürlüğü’ nce yapılacak DENETİM ler için tesisi hazır hale getirmek ve denetimlere iştirak etmek,

- Çevre mevzuatı kapsamındaki YASAL BEYAN ( ATIK BEYANLARI vb ) ve bildirimleri yapmak,

- İşletmede ATIK YÖNETİMİni ve ATIK MİNİMİZASYONUnu gerçekleştirmek,

- ENDÜSTRİYEL ATIK PLANLARI nı hazırlamak,

- Çevre Yönetimi Hizmetlerini mevzuata uygun bir şekilde yürütmek,

- Aylık Çevre Faaliyet Raporunu hazırlamak,

- İşletmenin genel durumunu kapsayacak şekilde İç Tetkik Raporunu hazırlamak,

- İşletmenin ÇED görüşünü/ÇED Kapsam Dışı almak,

- Çevre Kirliliği ve Sonuçları, Atık Yönetimi, Çevre Mevzuatı ve Çevre Cezaları ile ilgili EĞİTİM düzenlemek,

- Çevresel Risk Analizi yaparak çevre boyutlarını belirlemek,

- Çevre Performans Raporlarının hazırlamak,

- Çevresel izleme ve ölçme parametrelerini belirlemek ve takip etmek,

- Çevresel kazalara karşı Acil Durum Planları hazırlamak,

- Çevresel Acil Durum Tatbikatları yapmak.